Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Figura. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss", "vår" och "våra" till Figura.

Figura erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, riktlinjer och tillkännagivanden som anges här.


Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och godkänner att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de villkor och ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användare som är webbläsare, försäljare, kunder, säljare och/eller innehållsleverantörer.


Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.


Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att få kännedom om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.


Vår butik är värd för Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i den stat eller provins där du bor eller att du är myndig i den stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

Ditt kort kommer att debiteras när du gör köpet. Du har 30 dagars rätt att ångra ditt köp.

Du har 14 dagars returrätt på ditt köp och 2 års garanti. Om produkten är eller blir defekt under denna period ersätter vi dig med en ny vara eller återbetalar din beställning.

När du gör ett köp på vår webbplats betalar du i NOK (kr.), som är den valuta vi erbjuder. Skatter ingår i priserna.

Vår leveranstid är 10-15 dagar i Norge och 15-20 dagar i resten av världen. Du får en leveransbekräftelse när din beställning har skickats från vårt lager. Du får sedan ett spårningsnummer och en länk för att spåra din försändelse. Vi kommer också att fortsätta att hålla dig informerad via e-post om hur leveransen fortskrider.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte, genom att använda tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).


Du får inte överföra maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.


Varje brott mot eller överträdelse av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR


Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst.


Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och inbegriper (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav i anslutna nätverk.

Nätverkens eller de anslutna enheternas tekniska krav. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföringen över nätverket.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt skriftliga tillstånd.


Rubrikerna i detta avtal används endast för enkelhetens skull och ska inte begränsa eller påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET


Vi är inte ansvariga om den information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmänna informationsändamål och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera mer korrekta, fullständiga eller aktuella primära informationskällor. All användning av innehållet på denna sida sker på egen risk.


Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna sida, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER


Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan förvarning.Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller uppsägning av tjänsten.

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)


Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.


Vi har gjort allt för att visa färger och bilder så exakt som möjligt.

Detta är våra produkter som visas i butik. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av alla färger är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla produkter eller tjänster som erbjuds på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar eller att fel i tjänsten kommer att rättas till.AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN


Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera den köpta kvantiteten per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar ha gjorts av distributörer, återförsäljare eller återförsäljare.


Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.


Du hittar mer information i vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - YTTERLIGARE VERKTYG


Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller påverkar.


Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande.


All användning av valfria verktyg som tillhandahålls av webbplatsen sker på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du är medveten om och godkänner de villkor som tillhandahålls av de tredjepartsleverantörer som berörs av dessa verktyg.


Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive att göra nya verktyg och resurser tillgängliga). Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PARTER


Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.


Länkar från tredje part på denna sida kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten i, och vi garanterar inte och har inget ansvar för, material eller webbplatser från tredje part eller annat material, produkter eller tjänster från tredje part.


Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs på webbplatser från tredje part. Läs igenom tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till den berörda tredje parten.

 

AVSNITT 9: ANVÄNDARFEEDBACK, KOMMENTARER OCH ANNAN KOMMUNIKATION


Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller, utan vår begäran, skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer"), godkänner du att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer du skickar till oss i alla medier. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för kommentarerna eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer som olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, oanständigt eller stötande, eller som kränker immateriella rättigheter av någon del. eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller någon annan personlig eller äganderättslig rättighet. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller relaterade webbplatser. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som lämnats av dig eller tredje part.


ARTIKEL 10 - PERSONLIG INFORMATION


Din inlämning av personlig information via butiken omfattas av våra riktlinjer för sekretess. För att läsa vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH OKLARHETER


Från tid till annan kan information på vår webbplats eller i tjänsten innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, frakt, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller att annullera beställningar om informationen i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter det att du har gjort din beställning din).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på relaterade webbplatser, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. . Inget av de uppdaterings- eller uppdateringsdatum som visas på Tjänsten eller relaterade webbplatser ska tolkas som att någon information på Tjänsten eller relaterade webbplatser har ändrats eller uppdaterats.AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING


Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller något innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala lagar.

(d) göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, förnedra, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som stör funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, (h) samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) skräppost, phish, pharm, spoof, spider, crawl eller scrape, (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena.

 

AVSNITT 13 - ANSVARSFRISKRIVNING, BEGRÄNSNING AV ANSVAR


Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan dra tillbaka tjänsten för obestämd tid eller säga upp tjänsten när som helst utan förvarning.

Du samtycker uttryckligen till att användning eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen tillhandahållet av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Figura, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller andra direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda skador eller följdskador. Skador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar, förlorad data, skador eller liknande skador, oavsett om det rör sig om kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), ansvar eller annat, som uppstår till följd av din användning av tjänster eller produkter som köpts via Tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av Tjänsten eller Produkterna, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något Innehåll; eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten till sådan användning. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.


AVSNITT 14 - ERSÄTTNING


Du samtycker till att hålla Figura och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av en tredje part på grund av eller som ett resultat av din överträdelse av dessa användningsvillkor eller dokumenten som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller mänskliga rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET


Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses kunna avskiljas från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de övriga återstående bestämmelserna.


AVSNITT 16 - UPPHÖRANDE Den


parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användningsvillkor kommer att överleva uppsägning av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du efter eget gottfinnande bryter mot, eller om vi misstänker att du har brutit mot, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som du är skyldig fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller delar av dem).

 

AVSNITT 17 - HELA AVTALET


Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla riktlinjer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller som är relaterade till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag. Alla andra avtal, meddelanden och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den part som utarbetade dem.


AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och alla andra avtal enligt vilka vi erbjuder tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänst efter det att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION


Frågor eller klagomål om användarvillkoren ska skickas till oss på kundservice@happyflops.se. .